Termeni și condiții

1. Datele structurii de cazare şi condiţii.
Numele firmei : Dorf Market SRL
Adresa : oraşul Băile Olăneşti, str. Cheia, nr. 186, jud. Vâlcea
Nr. Reg. Com.: J38/174/2012
CUI: RO29967086
Punct de lucru: oraşul Băile Olăneşti, str. Cheia, nr. 212, jud. Vâlcea

Prezentul document reglementează condițiile în care beneficiaţi de serviciile oferite de Pensiunea Berghill. Prin realizarea unei rezervări sau prin beneficierea de serviciile pe care le oferim, vă exprimați acceptul şi acordul cu privire la conținutul acestor termeni și condiții.

2. Serviciile puse la dispoziţie:
a.Cazare
b.Alte servicii (activități și zone de relaxare)
Numărul și tipul camerelor disponibile pentru rezervare se regăsește pe pagina noastră web: www.pensiuneaberghill.ro.
Pentru rezervarea întregului resort, vă rugăm să ne contactați înainte de efectuarea rezervării, pentru a vă putea comunica oferte personalizate.

a.Cazarea
Check-in
Accesul pe proprietate este permis începând cu ora 12:00 a primei zile de cazare.
Camerele se pot ocupa începând cu ora 15:00.
Check-in-ul se va realiza doar pe baza unui act de identitate: carte de identitate, un pașaport sau permis de conducere. În absența unui document de identitate, rezervarea va fi anulată, iar accesul pe proprietate nu va fi permis, Pensiunea Berghill neasumându-și nicio responsabilitate pentru eventualele prejudicii astfel suferite.

La cazare veţi primi o cheie pentru camera dumneavoastră, iar telecomanda şi cheia pentru porţile auto şi pietonală sunt disponibile la locaţie. Vă rugăm să aveţi grijă de ele. Puteţi alege să le lăsaţi la locaţie, în cutiuţa special amenajată.

În cazul în care cheile sau telecomenzile vor fi pierdute sau deteriorate, costurile de înlocuire pe care va trebui să le suportați și pe care vi le asumați, sunt următoarele :
● 100 lei pentru fiecare cheie de la camera;
● 400 lei pentru fiecare telecomandă.

Check-out
Eliberarea camerei se face până la ora 11:00, iar accesul și prezența pe proprietate sunt permise până la cel târziu la ora 15:00 din ziua plecării. În incinta proprietății nu există: spălătorie rufe, frigider/mini-bar în camera.

b.Activități și zone de relaxare
Zona pe care se situează locația Pensiunea Berghill este una deluroasă şi muntoasă, așadar se adresează persoanelor care sunt familiarizate cu activitățile specifice, condițiile și riscurile caracteristice.
Zonele de relaxare din cadrul Pensiunii Berghill sunt: ciubărul, zona foc de tabără, zonele cu şezlonguri, zonele cu hamace, zonele cu bănci şi mese.
Accesul la ciubăr şi organizarea unui foc de tabără se organizează de către personalul angajat, la cererea clienţilor, cu un cost suplimentar, şi doar în locurile anume amenajate în aceste scopuri, din interiorul proprietăţii.
Este interzisă operarea ciubărului sau a zonei de foc de tabără de către clienţi. În toate situațiile este obligatorie adresarea PERSONALULUI Pensiunea Berghill.
Activităţile/accesul în zonele de relaxare pot fi limitate de către Pensiunea Berghill, sau pot presupune costuri suplimentare pentru accesarea acestora. Tarifele și prețurile serviciilor suplimentare oferite, precum și accesul la zonele de relaxare sunt afişate la locaţie, ori sunt prezentate la cerere.

Pensiunea Berghill își rezervă dreptul de a delimita unele spaţii din cadrul resortului, unde accesul este restricţionat clienţilor. Sunt, de asemenea, interzise mutarea hamacelor deja instalate pe proprietate ori mutarea ghivecelor de flori, obiectelor de decor interior/exterior, tablourilor. Totodată, mutarea băncilor, scaunelor, a meselor, şezlongurilor, este permisă doar în perimetrul zonei unde au fost montate şi nu în celelalte zone de pe proprietate, iar folosirea lor se va face strict în scopul pentru care au fost puse la dispoziţia clienţilor, în acord şi cu natura lor. În scop de clarificare, arătăm că, spre exemplu, clientul nu va putea folosi scaunele şi mesele din interiorul construcţiei în oricare dintre zonele din exteriorul construcţiei. De asemenea, scaunele, mesele, şezlongurile din exteriorul construcţiei nu vor putea fi folosite în interiorul construcţiei.

Instalarea de hamace proprii pe proprietate, ori de corturi este permisă doar cu acordul Pensiunea Berghill, prealabil şi scris, exprimat în contract. Activitățile aferente zonelor de relaxare descrise anterior sunt facilitate oaspeților Pensiunea Berghill în mod facultativ de către gazdă, în funcție de disponibilitate, de pregătirea fizică a oaspeților, condițiile meteo, precum și orice alte criterii rezonabile care privesc siguranța activităților.

Clienții își asumă în mod integral toate riscurile aferente explorării perimetrului din resort, ori cu privire la accesul în zonele de relaxare, acestea situându-se pe teren accidentat, care poate fi greu accesibil. Accesul și participarea clienților la oricare dintre activitățile oferite în cadrul zonelor de relaxare se face strict pe răspunderea și riscul acestora. Pensiunea Berghill nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește siguranța, integritatea, și sănătatea clienţilor. Accesul în cadrul zonelor de relaxare nu este permis persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, neînsoţite de către adulţi supraveghetori.

Animale de companie sunt acceptate în incinta Pensiunea Berghill, doar în baza unui acord prealabil, manifestat la cererea clientului.

Clienţii trebuie să aducă la cunoştinţa reprezentanţilor Pensiunea Berghill intenţia de a pune în funcţiune pe proprietate, în interior sau în exterior, a oricărui sistem audio ce depăşeşte dimensiunile unei boxe portabile ori care poate produce muzică/sunete la intensitate mare. Folosirea unor astfel de dispozitive se va face de către clienţi strict cu acordul prealabil al Pensiunea Berghill. În caz contrar, nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea clientului pentru prejudiciile create Pensiunii Berghill.

3. Rezervările.
Orice rezervare efectuată de către client se consideră confirmată și produce efecte juridice numai după ce aceasta a fost confirmată de către Pensiunea Berghill, prin e-mail sau telefon, și doar dacă clientul a efectuat plata, cu titlul de avans, a sumei stabilite de comun acord cu reprezentantul Pensiunea Berghill. Rezervarea creată şi confirmată nu se poate modifica altfel decât prin acordul comun al părţilor, cu excepţia cazurilor arătate mai jos. În caz contrar, orice modificare sau anulare a rezervării nu creează în favoarea clientului un drept la restituirea partiala sau integrala a pretului achitat.

Pensiunea Berghill are dreptul ca, din motive justificate şi aduse la cunoştinţa clientului într-un termen rezonabil, să anuleze orice rezervare, cu obligația restituirii tuturor sumelor achitate cu titlu de avans. Clientul nu are dreptul de a formula pretenții sau solicitări către Pensiunea Berghill, în legătură cu repararea vreunui prejudiciu suferit ca urmare a anulării rezervării în aceste condiţii. Pensiunea Berghill nu restituie banii achitați pentru rezervările efectuate și confirmate.

Rezervările depind de disponibilitatea de cazare.

Pensiunea Berghill își rezervă dreptul de a refuza orice rezervare, în mod discreționar, fără restricții ori despăgubiri, înainte de confirmare. Neprezentarea clientului la data rezervată nu naşte dreptul la restituirea sumelor achitate cu titlu de avans. De asemenea, Pensiunea Berghill nu are obligaţia de a restitui sumele achitate în avans, în scopul serviciilor care nu au mai fost solicitate/utilizate, însă cu privire la care  Pensiunea Berghill a demarat procesul de pregătire/punere la dispoziţie (ciubăr/foc de tabără), din motive care ţin exclusiv de comportamentul clientului. În caz contrar, sumele achitate în avans, în scopul serviciilor care nu au mai fost solicitate/utilizate din vina clientului (ciubăr/foc de tabără), vor fi restituite integral dacă prin aceasta nu se cauzează un prejudiciu Pensiunea Berghill.

Întreruperea sejurului, din vina clientului, mai devreme de data stipulată în contract, nu naşte obligația în sarcina Pensiunea Berghill să restituie parțial prețul achitat.

4. Plată şi garanţii.
Rezervarea sejurului se face obligatoriu prin plata, cu titlu de avans, a unei sume stabilite de comun acord cu reprezentantul Pensiunea Berghill. Plata poate fi efectuată în avans ori în integralitate, de asemenea prin virament bancar. Restul de plată poate fi efectuată la data prezentării la locaţie, numerar sau cu card bancar.
Plata poate fi efectuată de asemenea cu tickete de vacanţă/carduri de vacanţă Sodexo sau Edenred.
În toate cazurile, identitatea titularului de card utilizat pentru plată la locaţie trebuie să corespundă identităţii persoanei care a efectuat rezervarea/clientului Pensiunea Berghill.
Pentru orice plată efectuată în favoarea sa, Pensiunea Berghill eliberează bon fiscal şi, la cerere, factură fiscală.
Plata pentru serviciile extra se achită, fie cel mai târziu la data prezentării la locaţie, dacă serviciile au fost solicitate anterior începerii sejurului, fie la momentul solicitării serviciilor, dacă acest moment se suprapune cu durata sejurului, cu excepția cazului în care părțile, de comun acord, au convenit contrariul.

Cheltuielile aferente oricărei modalităţi sunt responsabilitatea clientului.

5. Interdicții și Răspundere.
Nerespectarea regulilor prevăzute mai sus, a regulilor aduse la cunoştinţa clientului/persoanei prin orice modalitate, ori săvârșirea oricăror fapte (consum excesiv de alcool, comportament agresiv fizic sau verbal, consum de droguri) de natură să afecteze siguranța, securitatea clienţilor, a bunurilor acestora, a personalului Pensiunea Berghill sau a bunurilor din resort, dă dreptul Pensiunea Berghill să înceteze de îndată rezervarea/sejurul clientului și să ceară părăsirea de către acesta a proprietăţii/resortului, fără dreptul clientului/perosanei de a solicita restituirea sumelor de bani achitate/a prejudiciului suferit şi cu obligaţia în sarcina acesteia de a reparaa prejudiciu cauzat prin comportamentul său.
Clienţii/persoanele cazaţi/prezenţi pe proprietatea Pensiunea Berghill răspund pentru prejudiciile aduse Pensiunea Berghill (construcţie, mobilier interior/exterior, decor, etc), reprezentanților, angajaţilor sau altor clienţi/persoane de pe proprietate şi sunt obligaţi să le repare, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data producerii
acestor prejudicii.

Sunt interzise următoarele activități în incinta resortului:
a) scoaterea obiectelor din camere în afara lor, ori mutarea obiectelor de
mobilier/decor;
b) consumul excesiv de alcool sau consumul de droguri;
c) folosirea unor sisteme audio proprii la intensitate ridicată (a se vedea pct. 2, lit. b);
d) utilizarea dronelor, aparaturii profesionale foto sau video, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Pensiunii Berghill şi în lipsa autorizaţiilor legale, emise de către instituţiile/autorităţile competente în materie.

Fumatul este interzis pe proprietatea Pensiunea Berghill, cu excepția locurilor special amenajate pentru fumat. Fumatul în interiorul Pensiunii Berghill sau aruncarea țigărilor, a mucurilor ori a gunoaielor în alte locații decât cele special amenajate este interzis şi se sancționează conform legii și cu încetarea dreptului de ședere.
Orice încălcare a interdicţiilor mai sus enumerate va conduce automat la aplicarea sancțiunilor legale de către autoritati şi poate avea ca efect încetarea dreptului de şedere.

Pensiunea Berghill are capacitatea de cazare indicată în contract şi este astfel amenajată şi pusă la dispoziţie în scopuri turistice, astfel cum sunt definite de OG 58/1998, pentru recreere în arealul staţiunii Băile Olăneşti şi Parcului Naţional Buila Vânturariţa.

Pensiunea Berghill funcţionează în regim ÎNCHIS, astfel că accesul pe proprietate este permis strict clienţilor structurii de cazare, conform termenilor şi condiţiilor contractului încheiat.
Accesul oricăror alte persoane care nu sunt cazate în cadrul Pensiunea Berghill este STRICT INTERZIS. Nerespectarea condiţiilor poate duce la rezilierea contractului, fără nicio obligaţie în sarcina Pensiunii Berghill şi cu despăgubiri în sarcina clientului.

Pensiunea Berghill nu îşi asumă răspundere de nicio natură pentru prejudiciile suferite de către clienţi ca urmare a interacțiunii cu fauna/flora sălbatică, precum, insecte, șerpi, plante, etc., care pot pătrunde/creşte pe proprietate, ori care se regăsesc în afara proprietăţii. Clienţii își asumă în mod expres obligația de diligenţă/vigilenţă și confirmă faptul că au fost încunoştiinţaţi cu privire la existența acestor tipuri de riscuri/pericole, specifice zonei de munte.

Pensiunea Berghill nu dispune de spaţiu de depozitare bunuri personale şi nu își asumă răspunderea pentru pierderea, furtul sau pagubele suferite de bunurile clienţilor. Este interzis lăsarea unui minor cu vârsta sub 14 ani nesupravegheat în cadrul resortului Pensiunea Berghill. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de minorii sub 14 ani, ori de minorii cu vârsta de peste 14 ani, dar care însă la data faptei se dovedeşte că au fost lipsiţi de discernământ, în dauna Pensiunea Berghill sau terţelor persoane, aparţine celor care, în temeiul legii, contractului sau hotărârii judecătoreşti, au obligaţia de supraveghere a minorului, în confirmitate cu dispoziţiile legale. Răspunderea este
valabilă și în cazul în care persoana care a suferit dauna are dreptul să ceară despăgubiri în mod direct de la Pensiunea Berghill.

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, Pensiunea Berghill își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate clientului şi care au loc în interiorul proprietăţii, din culpa directă a sa sau a angajaţilor săi și se obligă să repare prejudiciul suferit și dovedit.
Pensiunea Berghill nu este răspunzătoare pentru prejudiciile actuale, ori viitoare, certe ori eventuale, care nu s-au produs din culpa sa exclusivă. De asemenea, Pensiunea Berghill nu este răspunzătoare pentru prejudiciile/daunele/ vătămările produse pe proprietatea sa, ca urmare a nerespectării regulilor/recomandărilor communicate pe orice cale de către structura de cazare.

Clientul este obligat să anunţe de îndată Pensiunea Berghill despre orice daună intervenită și să ofere toate datele necesare care pot clarifica circumstanţele producerii evenimentului de daună, sau care sunt necesare întocmirii procedurilor penale/contravenţionale/civile.

6. Garanţii referitoare la cazare.
În cazul în care Pensiunea Berghill nu aduce la îndeplinire serviciile prevăzute în Contract, din culpa exclusivă (e.g. dublă rezervare, imposibiltiate de funcţionare, etc.) clientului îi va fi restituită suma corespunzătoare serviciilor de care a fost lipsit, fără alte costuri/ cheltuieli în sarcina Pensiunea Berghill;

În cazul în care Clientul nu respectă obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor achiziționate în timpul sejurului, de care a beneficiat, sau pe care le-a comandat, dar nu a beneficiat de ele, Pensiunea Berghill are dreptul de a reține ca și garanție temporară obiectele personale ale Clientului, pe care le-a adus în unitatea de cazare, conform prevederilor Codului Civil.

Ne rezervăm dreptul de a percepe o sumă de bani cu titulu de garanție la închirierea pensiunii ce are ca scop eveniment privat ce implica un numar de persoane ce depășește capacitate de cazare. Garanția va fi returnată la check-out după ce se verifică locația.

7. Forţă majoră.
Este definită ca fiind acea cauză sau circumstanţă obiectivă (de exemplu: război, incendiu, inundaţie, condiţii meteorologice adverse, pană de curent, grevă) a cărei interveniri partea contractantă nu o poate controla (forţă majoră), exonerează oricare dintre părţi de obligaţiile provenite în urma contractului, până când aceste cauze sau circumstanţe se menţin.

Părţile convin să ia toate măsurile necesare ca să reducă la minimum posibilitatea apariţiei acestor cauze și circumstanţe, și să remedieze, în cel mai scurt timp, daunele sau întârzierile survenite în urma acestora. Având în vedere locaţia structurii de cazare, Pensiunea Berghill nu îşi asumă răspundere cu privire la cazurile obiective care conduc la o imposibilitate de funcționare în condiţii optime şi de siguranţă, precum situaţiile de caz fortuit sau forță majoră. Părțile califică drept caz de forță majoră orice eveniment extern care duce la imposibilitatea de funcționare deplină sau parțială a Pensiunea Berghill, incluzând, dar fără a se limita la fenomene meteorologice extreme, inundații, revolte, epidemii sau pandemii, război, orice măsuri ale autorităților locale sau centrale, care interzic sau limitează funcționarea Pensiunea Berghill.

Sunt asimilate cazului de forță majoră și adoptarea unor măsuri administrative locale sau naționale sau intrarea în vigoare a unor norme legale care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă prestarea serviciilor asumate de către Pensiunea Berghill, incluzând dar fără a se limita la restricții semnificative de funcționare a unităților de cazare.

8. Modificarea termenilor și condițiilor.
Pensiunea Berghill are dreptul de a modifica sau actualiza termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă. De îndată după modificare/actualizare, documentul va fi pus la dispoziţiei prin intermediul paginii web şi va produce efecte începând cu ziua
următoare celei în care a fost adus la cunoştinţă. fără o notificare prealabilă. Prin achiziţionarea serviciilor puse la dispoziţie de către Pensiunea Berghill, fără menţiuni exprimate în scris şi în mod expres, vă dați acordul cu privire la termenii şi condiţiile astfel cum sunt afişate.